top
Bootstrap 101 Template
¥2999元/桌起
星级酒店 | 可容纳 50 桌 | 地址:徐州市云龙区彭祖大道58号

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子

 • 多功能厅
 • 10
 • 80
 • 8M
 • 0
¥1799元/桌起
星级酒店 | 可容纳 80 桌 | 地址:泉山区解放南路国家大学科技园

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子

 • 宴会厅A
 • 20
 • 40
 • 5M
 • 0
¥2888元/桌起
星级酒店 | 可容纳 60 桌 | 地址:金山东路29号

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子

 • 宴会厅A
 • 20
 • 50
 • 5M
 • 0
¥1799元/桌起
星级酒店 | 可容纳 50 桌 | 地址:徐州市淮海西路263号

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子

 • 宴会厅A
 • 10
 • 40
 • 5M
 • 0
¥1799元/桌起
星级酒店 | 可容纳 50 桌 | 地址:徐州市泉山区永安街道淮海西路193号

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子

 • 万豪厅
 • 20
 • 30
 • 4.5M
 • 0

 • 三楼小厅
 • 10
 • 20
 • 4.5M
 • 0
¥1599元/桌起
婚礼会所 | 可容纳 60 桌 | 地址:徐州市鼓楼区中山北路延长段261号

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子

 • 迪家厅
 • 30
 • 50
 • 8M
 • 0

 • 中国风厅
 • 15
 • 30
 • 3.5M
 • 2
¥1599元/桌起
特色酒店 | 可容纳 50 桌 | 地址:煤港路49号

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子

 • 一楼宴会厅
 • 20
 • 30
 • 4M
 • 0
¥1688元/桌起
特色酒店 | 可容纳 50 桌 | 地址:湖北路36号

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子

 • 宴会厅A
 • 15
 • 30
 • 4.5M
 • 0
¥1699元/桌起
特色酒店 | 可容纳 50 桌 | 地址:湖北路体育局西侧(近二环西路)

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子

 • 一楼宴会厅
 • 20
 • 30
 • 6M
 • 0
¥1699元/桌起
特色酒店 | 可容纳 50 桌 | 地址:湖北路体育中心旁

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子

 • 宴会厅A
 • 15
 • 35
 • 5M
 • 0

 • 宴会厅B
 • 15
 • 35
 • 5M
 • 0
¥2199元/桌起
星级酒店 | 可容纳 60 桌 | 地址:华山路8号(近珠江路)

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子

 • 宴会厅1
 • 15
 • 50
 • 6M
 • 0
¥1299元/桌起
婚礼会所 | 可容纳 28 桌 | 地址:徐州市泉山区大彭路

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子

 • 花嫁丽舍厅
 • 15
 • 18
 • 4.8M
 • 3

 • 盛世年华厅
 • 10
 • 18
 • 4.8M
 • 3
¥2588元/桌起
星级酒店 | 可容纳 35 桌 | 地址:徐州经济技术开发区龙湖东路珠山宕口公园内山顶

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子

 • 回悦轩厅
 • 10
 • 20
 • 3.5M
 • 4

 • 草坪婚礼区
 • 10
 • 35
 • M
 • 0
¥2688元/桌起
星级酒店 | 可容纳 50 桌 | 地址:龙湖西路16号

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子

 • 宴会厅1
 • 10
 • 35
 • 4M
 • 0
¥2399元/桌起
星级酒店 | 可容纳 30 桌 | 地址:和平大道香溪左岸D2栋

 • 宴会厅
 • 起订桌数
 • 最大桌数
 • 宴会厅高
 • 柱子

 • 宴会厅1
 • 14
 • 30
 • 6M
 • 0

 • 宴会厅2
 • 14
 • 30
 • 6M
 • 0

首页

上一页

12下一页尾页

224 条数据